Kontakti

Adresa

Hashim Hajdini 12000 Fushë Kosovë, Kosovo

Email

info@autokema.com

Tel

038 537 702

Keni ndonjë pyetje?

  Available Appointments on July 20, 2024

    09:50 – 10:201 space available
    10:20 – 10:501 space available
    10:50 – 11:201 space available
    11:20 – 11:501 space available
    11:50 – 12:201 space available
    12:20 – 12:501 space available
    13:20 – 13:501 space available