Kontakti

Adresa

Hashim Hajdini 12000 Fushë Kosovë, Kosovo

Email

info@autokema.com

Tel

038 537 702

Keni ndonjë pyetje?

  Available Appointments on April 23, 2024

    07:00 – 07:301 space available
    07:30 – 08:001 space available
    08:00 – 08:301 space available
    08:30 – 09:001 space available
    09:00 – 09:301 space available