Historiku

Historia e
kompanisë

Auto Servis KEMA ka filluar punen në vitin 1986, dhe nga atëherë jemi treguar te suksesshëm në treg, duke ruajtur reputacionin dhe te jemi komopani kryesore për riparim dhe mirëmbajtje të makinave. Jeni të mirëseardhur te një ekip i profesionalizuar për Mercedes Benz.

Bëjme diagnostfikimin me kompjuter për të gjitha llojet e veturave Mercedes. Po ashtu bëjmë rregllazha me aparate kompjuterike si dhe tërheqjen e veturave 24h për të gjitha informatat e tjera mund të na kontaktoni: 044-202-706, 045-202-706, 049-202-706.

Auto Servis KEMA ka filluar punen në vitin 1986, dhe nga atëherë jemi treguar te suksesshëm në treg, duke ruajtur reputacionin dhe te jemi komopani kryesore për riparim dhe mirëmbajtje të makinave. Jeni të mirëseardhur te një ekip i profesionalizuar për Mercedes Benz.

Bëjme diagnostfikimin me kompjuter për të gjitha llojet e veturave Mercedes. Po ashtu bëjmë rregllazha me aparate kompjuterike si dhe tërheqjen e veturave 24h për të gjitha informatat e tjera mund të na kontaktoni: 044-202-706, 045-202-706, 049-202-706.

Auto Servis KEMA ka filluar punen në vitin 1986, dhe nga atëherë jemi treguar te suksesshëm në treg, duke ruajtur reputacionin dhe te jemi komopani kryesore për riparim dhe mirëmbajtje të makinave. Jeni të mirëseardhur te një ekip i profesionalizuar për Mercedes Benz.

Bëjme diagnostfikimin me kompjuter për të gjitha llojet e veturave Mercedes. Po ashtu bëjmë rregllazha me aparate kompjuterike si dhe tërheqjen e veturave 24h për të gjitha informatat e tjera mund të na kontaktoni: 044-202-706, 045-202-706, 049-202-706.

Auto Servis KEMA ka filluar punen në vitin 1986, dhe nga atëherë jemi treguar te suksesshëm në treg, duke ruajtur reputacionin dhe te jemi komopani kryesore për riparim dhe mirëmbajtje të makinave. Jeni të mirëseardhur te një ekip i profesionalizuar për Mercedes Benz.

Bëjme diagnostfikimin me kompjuter për të gjitha llojet e veturave Mercedes. Po ashtu bëjmë rregllazha me aparate kompjuterike si dhe tërheqjen e veturave 24h për të gjitha informatat e tjera mund të na kontaktoni: 044-202-706, 045-202-706, 049-202-706.

Auto Servis KEMA ka filluar punen në vitin 1986, dhe nga atëherë jemi treguar te suksesshëm në treg, duke ruajtur reputacionin dhe te jemi komopani kryesore për riparim dhe mirëmbajtje të makinave. Jeni të mirëseardhur te një ekip i profesionalizuar për Mercedes Benz.

Bëjme diagnostfikimin me kompjuter për të gjitha llojet e veturave Mercedes. Po ashtu bëjmë rregllazha me aparate kompjuterike si dhe tërheqjen e veturave 24h për të gjitha informatat e tjera mund të na kontaktoni: 044-202-706, 045-202-706, 049-202-706.

Auto Servis KEMA ka filluar punen në vitin 1986, dhe nga atëherë jemi treguar te suksesshëm në treg, duke ruajtur reputacionin dhe te jemi komopani kryesore për riparim dhe mirëmbajtje të makinave. Jeni të mirëseardhur te një ekip i profesionalizuar për Mercedes Benz.

Bëjme diagnostfikimin me kompjuter për të gjitha llojet e veturave Mercedes. Po ashtu bëjmë rregllazha me aparate kompjuterike si dhe tërheqjen e veturave 24h për të gjitha informatat e tjera mund të na kontaktoni: 044-202-706, 045-202-706, 049-202-706.

Grup i fundit i aftësive për çdo projekt

Ne kemi stafin me profesionist që mund të kryej çdo projekt.

Diagnostifikimi i makinës 96%
Riparimi dhe servisimi 90%
Mirëmbajtjen e tyre 92%
Bartjen e Automjeteve 24h 80%
Shitje dhe Pjesë Origjinale Rezervë 88%
Kontrollim Teknik Dhe Kompjuterik 93%
Kodimi Online 75%
Kodimi Diagnostifik i Çelsave 78%
Regllazh të makinave 95%

Available Appointments on July 21, 2024

  11:15 – 11:451 space available
  11:45 – 12:151 space available
  12:15 – 12:451 space available