Auto Servis KEMA ka filluar punen në vitin 1986, dhe nga atëherë jemi treguar te suksesshëm në treg, duke ruajtur reputacionin dhe te jemi komopani kryesore për riparim dhe mirëmbajtje të makinave. Jeni të mirëseardhur te një ekip i profesionalizuar për Mercedes Benz.

Request an
Appointment

Let us know how we can help You. Request an Online Appointment using the Form below.


    Available Appointments on July 21, 2024

      11:15 – 11:451 space available
      11:45 – 12:151 space available
      12:15 – 12:451 space available