Auto Servis KEMA ka filluar punen në vitin 1986, dhe nga atëherë jemi treguar te suksesshëm në treg, duke ruajtur reputacionin dhe te jemi komopani kryesore për riparim dhe mirëmbajtje të makinave. Jeni të mirëseardhur te një ekip i profesionalizuar për Mercedes Benz.

Request an
Appointment

Let us know how we can help You. Request an Online Appointment using the Form below.


    Available Appointments on May 29, 2024

      08:30 – 09:001 space available
      09:00 – 09:301 space available